[проекти]

Архив

Историята на една фасада
(бележки върху географията на рекламата в София)

Проект и идея

(представени през 2004 г.)

 

Изследването условно може да се раздели на два етапа.

1. Първият етап обхваща кратката история на една конкретна фасада (бул. "Мария Луиза" № 13, срещу ЦУМ). На нейния калкан за последните 30 години са се сменили точно две реклами.

Първата реклама е от периода преди 1989 г. година и гласи просто: "Гледайте новите филми" (ДО Българска кинематография, ГУ Кинефикация). През 2000 г. на нейно място се появява друга реклама: "Chupa Chups - най-продаваните близалки в света".

1.1. Тези две реклами са симптоми. Всъщност те не са типични, но са диагноза за времето, в което са се появили. Зад всяка от тях има различен мотив, различна цел, различни очаквания, различна култура. А самата фасада е мястото за среща на тези два различни, но все пак пресичащи се свята, на тези два концептуално различни подхода и към визуалното, и към рекламното. Целта ми ще бъде да открия кои именно са местата на несъвместимост и кои на пресичане.

1.2. В хода на анализа ще се стремя да обхвана всички страни - шрифта, оформлението, стила, целите, околната градска среда... за да може, в крайна сметка, чрез този последователен анализ да се очертае една визуална история.

1.3. Важно допълнение към анализа ще бъде опита ми да покажа (за съжаление само феноменологично) състоянието на рекламата "Гледайте новите филми" след 1989 г. и как е продължила да функционира цели 10 години в една нова, изменена среда.

2. Вторият етап от анализа ще се опре на изводите от първата част, но ще разшири обхвата на изследвания обект и ще се насочи към различните типове външни реклами (калкани, пизи, ракети, тараби, тип "европлакат", табели и др.) като целта ще бъде да се създаде общ поглед върху географията на рекламата в София.
Любопитното при външните реклами е, че те не са равномерно представени в градската среда. Всъщност именно кварталът определя типа външна реклама и дори може да се каже, че самите райони се различават и йерархизират именно по тяхната обща рекламна среда и с времето придобиват местен рекламен облик.

Забележка: Към изследването ще бъде предложен снимков и видео материал, който е почти готов.


Мотивация: Стремежът ми беше да съчетая професионалните дейности, с които през последните 2 години се занимавам - рекламата и философията. Както и да добавя към това продължителния ми интерес към града София.