[документация]

Пълна библиографска справка от списание "Пламък", 1924-1925 г.

(1924 - 10 бр.; 1925 - 1 бр.)

I. Поезия

1. Оригинална

Бунин, Марко - “Бунт”, 1925, кн. 1, с. 15

Бунин, Марко - “Труд”, 1924, кн.5, с. 155

Бунин, Марко - цикъл “Черни петна”: “Съвест”, “Земя”, 1924, кн. 7-8, с. 223

Валковски, Ясен - “Годината”, 1924, кн. 7-8, с. 233

Димитров, Емануил - цикъл “Пропилеи”: “Земя”, “Жена”, “Народ”, 1924, кн. 2, с. 49

Ламар - ”Едно”, 1924, кн. 1, с. 27

Ламар - “Пролетен ужас”, 1924, кн. 3, с. 95

Ламар - цикъл “Железни икони”: “Към Европа”, “Разпятие”, 1924, кн. 5, с. 145

Ламар - “Война”, 1924, кн. 9-10, с. 262

Милев, Гео - “Ад”, 1925, кн. 1, с. 3

Милев, Гео - “Септември”, 1924, кн. 7-8, с. 209

Хрелков, Николай - “Мери”, 1924, кн. 3, с. 93

Шайтов, Георги - цикъл “Стихии”: “Вятъра”, “Морето”, 1924, кн. 6, с. 192

Ясенов, Христо - “Еклесиаст”, 1924, кн. 1, с. 23

2. Преводна

Байрон - “Шильон”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 6, с. 186

Блейк, Уилям - “Две песни”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн.3, с. 87

Брюсов, Валери - “Четири стихотворения”: “Кинжал”, “Другарки”, “La Belle Dame Sans Merci”, “Асархадон”, пр. Николай Хрелков, 1924, кн.1, с. 24

Верхарн, Емил - “Ковач”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 6, с. 181

Демел, Рихард - “Десет стихотворения”: “Работник”, “Трагично видение”, “Коледни камбани”, “Смущение”, “На брега”, “Над блатата”, “Вакханална песен”, “Арфа”, “Изкупително слово”, “Песен на песните”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 1, с. 10

Ебъркромби, Л. - “31 декември”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 276

Еврипид - “Доброто в плен на злото”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 3, с. 89

Маркъм, Едвин - “Човека с мотиката”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 52

Маркъм, Едвин - “Човека под камъка”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 270

Ромен, Жюл - “Европа”, пр. Б. Л., 1925, кн. 1, с. 16

Синклер, Ъптон - “На борда на един параход”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 3, с. 91

Уайлд, Леди - “Отчаяние”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 156

Уитман, Уолт - “Бъдещето”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 52

Уитман, Уолт - “На един загинал европейски революционер”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 157

Уитман, Уолт - “Войната”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 158

Химн на китайската революция (1912), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 271

Ънтермейр, Луис - “Молитва на рудничарите”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 54

II. Проза

1. Оригинална

Босяка, Матвей - “Бурята”, 1924, кн. 9-10, с. 267

Галатов, Н. П. - “Чучулата”, 1924, кн. 7-8, с. 225

Гастев, Алексей - цикъл “Химни на труда”: “Сигнали”, “Ние идем”, кн. 9-10, с. 262

Милев, Гео - “Грозни прози”, 1924, кн. 3, с. 81

Михайлов, Панчо - цикъл “Кръг”: “Кървави рози”, “Фабрика”, 1924, кн. 6, с. 185

Перфанов, Иван - “Anno Damini 1923”, кн. 6, с. 193

Райнов, Николай - “Музика”, 1924, кн. 4, с. 113

Страшимиров, Антон - “Изповед”, 1924, кн. 1, с. 3

Теодоров, Николай - “Бурни дни”, 1924, кн. 9-10, с. 299

Хаджилиев, Дим. - “Бунта на иконите”, 1925, кн. 1, с. 10

Хаджилиев, Д. - “Камъните говорят”, 1924, кн. 5, с. 147

Хаджилиев, Д. - “Белия камък”, 1924, кн. 9-10, с. 257

2. Преводна

Беркман, Ал. - “Затворнишки мемоари”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 6, с. 187

Верхарн, Емил - Страноприемницата “Тиха смърт”, пр. М. Д., 1924, кн. 6, с. 177

Вийон, Фр. - “Морския разбойник Диомед пред Александра”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 273

Гол, Ив. - “Процесията”, пр. Р.Сл., 1924, кн. 5, с. 154

Синклер, Ъптон - “Коледа в затвора” (откъс от романа “The Jungle”), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 55

Стриндберг, Август - “Културен катехизис за работници”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 54

Хайне, Х. - “Лондон”,част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”,

пр. Гео Милев, 1924, кн. 2, с. 53

Чапек, Й и К. - “Лунна комедия”, пр. Н. Л-ва, 1924, кн. 9-10, с. 277

Юго, Виктор - “Реч върху барикадите” (откъс от “Клетниците”), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 6, с. 186

III. Драматургични произведения

1. Оригинални

Андреев, Л. - “Цар Глад”, 1924, кн. 4, с. 132

2. Преводни

Верхарн, Емил - “Зори” (откъс), 1924, кн. 9-10, с. 275

Толер, Ернст - “Евгений Хинкеман” (откъс), 1924, кн. 2, с. 58

IV. Критика и есеистика

1. Статии

Бухарин, Н. - “Нашата художествена политика” (произнесна реч - придружена с бележка на редактора), 1925, кн. 1, с. 27

Милев, Гео - “Толстой”, 1924, кн. 7-8, с. 243

Храмов, Ал. - “Школа за детективи (Към културната характеристика на Америка)”, 1924, кн. 6, с. 199

2. Есета

(анонимно) - “За смъртта на Ленина”, 1924, кн. 2, с. 78

Василев, Георги - “Изкуството и човека”, 1924, кн. 2, с. 61

Василев, Георги - “Начало”, 1924, кн. 4, с. 135

Мецгер, Макс - “Изкуство - Индивидуалност - Индивидуализъм”, 1924, кн. 3, с. 108

Пламък - “И свет во тме светится” (манифест?), 1924, кн. 1, с. 44

Пламък - “Владимир Илич Улянов Ленин” (отзив), 1924, кн. 2, с. 57

Райнов, Николай - “Фантастичен театър”, 1924, кн. 1, с. 17

3. Рецензии и отзиви

Абаджиев, Н. - “Концерти” (за Марто, за Вайсгебер), 1924, кн. 1, с. 35

Б., Н. - “Червения виолонист” (за Юлиан Сйормус), 1924, кн. 6, с. 201

Василев, Георги - “Етиката на Кропоткин”, 1924, кн. 4, с. 143

Василев, Георги - “Анархизмът” от Цоколи, 1924, кн. 5, с. 174

Василев, Георги - “Психилогия на анархиста” от проф. Амон, 1924, кн. 5, с. 174

Гендов, Ст. - “Театрална жътва”, 1924, кн. 7-8, с. 248

La - “Арцибашев за Ленин” (есе?), 1924, кн. 6, с. 206

Лудвиг, Емил - “Рихард Демел” (за него), 1924, кн. 1, с. 28

М. Д. С. - “Оригинал о портретистах”, 1924, кн. 2, с. 64

М. Д. С. - “Татлиновата кула”, 1924, кн. 5, с. 163

Мецгер, Макс - “Изложбата на Иван Бояджиев”, 1924, кн. 1, с. 31

Милев, Гео - “Изложбата на Ана Балсамаджиева”, 1924, кн. 1, с. 33

Милев, Гео - “Театрална есен” (за 1923), 1924, кн. 1, с. 37

Милев, Гео - “Поезията на младите”, 1924, кн. 2, с. 67

Милев, Гео - “Театъра на неспособните”, 1924, кн. 2, с. 79

Милев, Гео - “За списание Ек и литературните награди”, 1924, кн. 3, с. 103

Милев, Гео - “Анатол Франс”, 1924, кн. 4, с. 138

Милев, Гео - “Руската поезия вчера, днес и утре”, 1924, кн. 4, с. 141

Милев, Гео - “Макбет”, 1924, кн. 5, с. 165

Милев, Гео - “Лорд Байрон” (за Вспоменателен сборник в чест на Байрон), 1924, кн. 5, с. 171

Милев, Гео - “Антология Болгарской поезии” от Федоров, 1924, кн. 5, с. 174

Милев, Гео - “Шахатуни” (за него), 1924, кн. 6, с. 200

Милев, Гео - “Нарстуд” (за списанието), 1924, кн. 6, с. 202

Милев, Гео - “Театрални опити”, 1924, кн. 7-8, с. 250

М-ски, М. - “Жертвени клади, Сигнали” (за Разцветников), 1924, кн. 6, с. 204

Nic. - “Две изложби” (за Дачев и Дюлгеров), кн. 4, с. 144

П. Н. - “Три примера за интелигенцията” (за Анатол Франс, Валери Брюсов, Бласко Ибанец), 1925, кн. 1, с. 17

Пламък - “Днешната руска култура”, 1924, кн. 3, с. 96

Пламък - “Дядо Благоев” (отзив), 1924, кн. 5, с. 153

С. - “Гимнастика за разума от Михаил Попов”, 1924, кн. 6, с. 205

Слантов, Р. - “Зорница” (отзив за списание “Зорница”), 1924, кн. 2, с. 73

Слантов, Р. - “Края на интелигенцията” (отзив за сп. “Зорница”), 1924, кн. 3, с. 106

Слантов, Р. - “Волни песни” (за Страшимиров), 1924, кн. 4, с. 143

Слантов, Р. - “Васил Левски Дяконът”, 1924, кн. 5, с. 166

Слантов, Р. - “Нашите революционери”, 1924, кн. 5, с. 169

Слантов, Р. - “Сергей Нечаев и Христо Ботев”, 1924, кн. 5, с. 171

Слантов, Р. - “Максим Горки за Ленин, спомени”, 1924, кн. 6, с. 207

Слантов, Р. - “Народ стадо”, 1924, кн. 7-8, с. 236

Хрелков, Николай - “Валери Брюсов”, 1924, кн. 1, с. 30

Хрелков, Николай - “Библиотека Деница”, 1924, кн. 2, с. 70

Хрелков, Николай (Н. Х.) - “Орфей”, 1924, кн. 2, с. 77

Z. - “Революционна поезия” (сказка на Людмил Стоянов в унив. ауд. 45), 1925, кн. 1, с. 31

4. Преводни текстове с литературно-критически или есеистичен характер

Брюсов, Валери - “Задачи на новото изкуство”, 1924, кн. 5, с. 165

Вершинин, И. - “Театъра в Ленинград”, 1924, кн. 3, с. 101

Каталан, О. - “Съвременната музика в Русия”, 1924, кн. 3, с. 100

Крейг, Гордън - “Постановка на Макбет”, 1924, кн. 6, с. 165

Лондон, Джек - Предговор към “Вик за правда”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 1, с. 47

Мейерхолд - “Задачи на новото изкуство”, 1924, кн. 5, с 164

Меншой, А. - “Около камерния театър”, 1924, кн. 6, с. 000

Розанов, Н. И. - “Руската литература през последните години”, 1924, кн. 3, с. 97

Траубел, Хорас - “Комунални химни”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 158

Франс, Анатол - “Скептицизъм”, кн. 4, с. 140

Харитон, С. - “Левичарството фраза ли е?”, 1924, кн. 9-10, с. 283

Щернхайм, Карл - “Гьоте”, 1924, кн. 1, с. 35

V. Статии върху философски, обществено-политически или педагогически теми

NB: (статиите са само обществено-политически)

1. Оригинални

(анонимно) - “България днес”, 1924, кн. 7-8, с. 254

(анонимно) - “Ленинизъм”, 1925, кн. 1, с. 20

Василев, Георги - “Светлина и свобода” (есе?), 1924, кн. 7-8, с. 234

Вас. Г. - “Знамето на епохата”, 1925, кн. 1, с. 26

Милев, Гео - “Парадокси”, 1924, кн. 5, с. 162

Пламък - “Полицейска критика” (за конфискуването на “Пламък”), 1924, кн.7-8, с. 235

Слантов, Р. - “Държава и църква”, 1924, кн. 7-8, с. 236

Сл., Р. - “Олимпиада”, 1925, кн. 1, с. 30

2. Преводни

Аноним - “Политическото насилие (Вик за правда)”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 160

Бери, Дж. М. - “Хора на труда”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 156

Вагнер, Рихард - “Революцията” (есе?), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 273

Ван, Бернхард - “Греховете на обществото”(мисли), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 272

Кампанела, Т. - “Града на слънцето” (есе?), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 161

Кейн, Х. - “До кога, о Господи” (мисли?), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 272

Кропоткин, П. - “Позив към младежта” (манифестно?), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 3, с. 87

Мицич, Любомир - “Луначарски и пролеткулта”, 1924, кн. 7-8, с. 242

Раушенбуш, В. - “Революционерът Исус” (Из “Християнството и социалната криза”), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 4, с. 131

Толер, Ернст - “Призив към интернационала”, 1924, кн. 7-8, с. 247

Толстой - “За общественото мнение”, 1924, кн. 2, с. 61

Толстой - “Разбойниците и властта”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 270

VI. Други

Вайан, О. - “Убийството” (реч във Френския парламент - 1894 г.), част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 9-10, с. 270

“Из адреса до президент Линкълн от Интернационалната Работническа Асоциация (написан от Карл Маркс)”, част от “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924, кн. 5, с. 159

Милев, Гео - “Отворено писмо до г. Борис Вазов”, 1925, кн. 1, с. 22

Съобщения за смъртта на Анатол Франс и Валери Брюсов, 1924, кн. 7-8, с. 255

Мисли

- Кубицки, Станислав, 1925, кн. 1, с. 17

- Хиле, Петър, 1925, кн. 1, с. 17

- Шопенхауер, 1925, кн. 1, с. 17

Мисли във “Вик за правда, антология на социалния протест от Ъптон Синклер”, пр. Гео Милев, 1924:

- Св. Августин, кн. 2, с. 53

- Св. Амброзий (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Библията - Левит, кн. 3, с. 90

- Библията - Левит, кн. 5, с. 157

- Арнолд, Мето, кн. 5, с. 157

- Дебс, Е. В., кн. 3, с. 83

- Дебс, Е.В. - “Исус”, кн. 4, с. 131

- Св. Василий Велики (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Евангелието от Лука - “Фарисеи и законници”, кн. 3, с. 88

- Вашингтон, Г., кн. 3, с. 91

- Вилхерм II - “Войнишка клетва”, кн. 3, с. 90

- Св. Жером (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Св. Ив. Златоуст (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Исайа, Пророк, кн. 2, с. 53

- Карлайл, Т. - “Желания ден”, кн. 3, с. 92

- Катон

- Св. Киприан (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Св. Климент Александрински (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 129

- Линколн, Абрахам - “Чуждият труд и другите”, кн. 5, с. 159

- Маркс, Карл, кн. 5, с. 150

- Русо, Ж. Ж. - “Неравенството”, кн. 3, с. 92

- Рокфелер, Дж. - “Безсъниците на богатството”, кн. 3, с. 89

- Саванарола (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 131

- Тертулиан (към “Комунизма на първите християни”), кн. 4, с. 130

- Уайлд, Оскар - “Душата на човека при социализма”, кн. 4, с. 129

- Уанг-Ан-Ших, кн. 6, с. 186

- Франс, А., кн. 3, с. 89

- Фридрих Велики, кн. 3, с. 90

- Херинсън, Фредерик, кн. 6, с. 186

- Шоу, Бернар - из “Цезар и Клеопатра”, кн. 2, с. 53

- Шоу, Бернар - “Нека загине миналото”, кн. 3, с. 90

Книгопис

- 1924: кн. 3, с. 111; кн. 5, с. 176; кн. 6, с. 208; кн. 7-8, с. 255; кн. 9-10, с. 284;

- 1925: кн. 1, с. 32