[проекти]

Архив

Небето в българската книжнина през ХIХ век - Атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Въведение - В речниците

 

1. Небето като “част от света” и като “място”

2. Небето като пространство до облаците или до звездите

 

Част I - Научната книжнина

 

1. Физиката срещу физическата география - За лакомията на науките

2. Разделението на изказите и първата книга за небето - За очевидното-визуално

3. Портокалът като яйце или Геоцентризмът е уют - За самоучителя по научни фрази

4. Особените речи срещу празното пространство - За първата книга по физика и разделението на атмосферата.

5. Въздухът е проточно, влажно тяло - За еманципацията на въздуха и относителността на движението

6. Небето що е? - За деантропологизацията на светилата преди деантропологизацията на небето

7. Народната терминология и транскрипцията - За разделечаването на двете крайни точки на словесността

8. Тука ако и да ся не види нищо, все пак трябува да има нящо - За шуплите на Възраждането

9. "Зелката в чувала" и защо няма нито връшник, нито небе - За раз-очарованието от науката

10. Небето е сложно оръдие, което изгражда нравите, културата и занаятите - За сложността като история и безсилието на езика

11. Краят на Възраждането и залъгалките - За смъртта на читателя и утопията за езика

 

Част II - Във възрожденското стихотворство

 

1. Границите на небето. Двете атмосфери - За появата на Историята

2. Небето е светлина, твърд или място - За понятията и областите, които използваме

3. Тъмнината, която идва от небето и от очите - За изоставащото слово

4. Начини на гонене на тъмнината от атмосферата и от себе си - За връзката между глаголните действия и плътността на атмосферата

5. Мълчанието и знанието на светилата и небето - За метафората като "шупла"

6. Покривалата, огледалата и атмосферата (Бозвели) - За геометрията и физиката на преходното пространство

7. Отношението между атмосферата и времето (Пешаков) - За завръщането към сложността и за властта на небето

 

Заключение

 

Библиография