[проекти]

Архив

10-месечна специализация (01.10.2005 - 31.07.2006) в Център по Метафизика и Модерна философия, KU Leuven, Фламандска Белгия, ръководител Prof. Martin Moors. Стипендия на Фламандската общност. Статут - International Scholar.

Библиотеки:

Libis >>> [Начало] [Каталог]

Библиотека към Института по Философия >>> [Начало] [Връзки]

Централна библиотека >>> [Начало]

...

Курсове:

W0023a, 00.14; Rudolf Bernet - Contemporary Philosophical Texts: Phenomenology

W0025a, 00.20; Martin Moors - Philosophy of Being

W0FB3a, 01.14; Andre Cloots, Guido Vanheeswijck, Herman De Dijn - Modernity and its Discontents

W0FE1a, 02.15; William Desmond - Issues in German Idealism

W0FA4a, 01.20; Martin Stone - Renaissance and Early Modern Philosophy

W0022a, 00.14; Roland Breeur, Herman De Dijn - Modern Philosophical Texts

...

Събития:

Четвъртъчни лекции на гост-професори от Лондон, Букурещ, Падуа - [Инфо]

Biennial Graduate Conference - [Инфо]

Защити на докторски дисертации - [Zhe Liu]

...