[документация]

Канонът: Българската литература от 1876 до 1987 г.

Списък на всички произведения споменати през 5–годишния курс на обучение в специалност Българска филология.

 

 

1876 – "Пряпорец и гусла" – Иван Вазов (стихосбирка)

1877 – "Тъгите на България" – Иван Вазов (стихосбирка)

1879 – "Избавление" – Иван Вазов (стихосбирка)

1879 – "Михалаки чорбаджи" – Иван Вазов (комедия)

1880 – "Майска китка" – Иван Вазов (стихосбирка)

1880 – "Грамада" – Иван Вазов (поема)

1881 – "Гусла" – Иван Вазов (стихосбирка)

1881 – "Зихра" – Иван Вазов (поема)

1881 – "Неотдавна" – Иван Вазов

1881 – "Митрофан" – Иван Вазов (по–късно "Митрофан и Дормидолски"); повест

1882 – "Един кът от Стара планина" – Иван Вазов

1883 – "Загорка" – Иван Вазов (поема)

1883 – "Моята съседка Гмитра" – (поема)

1883 – "Немили–недраги" – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 – "Епопея на забравените" – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 – "Записки по българските въстания", т.І – Захари Стоянов

1884 – "Чичовци" – Иван Вазов (повест)

1884 – "Поля и гори" – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 – "Италия" – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 – "В царството на самодивите" – Иван Вазов (поема)

1884 – "Кихавицата на Салюста" – Иван Вазов (поема)

1884 – "Синайска роза" – Иван Вазов (поема)

1884 – "Suspiria de Profundis" – Стоян Михайловски (втора публикация под заглавието "Euthanasia" в сб. "Novissima verba" – 1889 г.); поема

1885 – "Осветление на българската поезия" – Г. З–ч (сп. "Зора", кн. 3)

1886 – "Сливница" – Иван Вазов (стихосбирка)

1887 – "Дядо Славчовата унука" – Тодор Влайков

1988 – "Ева" – Стон Михайловски (поема – по–късно "Поема на злото")

1889 – "Поема на злото" – Стоян Михайловски

1889 – "Novissima verba" – Стоян Михайловски

1891–1893 – "Повести и разкази" – Иван Вазов

1891 – "С тебешир и въглен" – Михалаки Георгиев(разкази)

1891 – "Христо Ботев" – Иван Вазов (крит. студия)

1892–1907 – сп. "Мисъл"

1892 – "Великата Рилска пустиня" – Иван Вазов (пътепис)– под заглавие "Пътни бележки и впечатления" в Сборник за народни умотворения

1892 – "В недрата на Родопите" – Иван Вазов (пътепис)– под заглавие "Пътни бележки и впечатления" в Сборник за народни умотворения

1892 – "Разлагане на старите основи в народния живот" – Димитър Благоев (сп. "Ден")

1893 – "Звукове" – Иван Вазов (стихосбирка)

1894 – "Рада" – Михалаки Георгиев

1894 – "Етюди и критики" – д–р Кръстьо Кръстев

1894 – "Под игото" – Иван Вазов (роман)

1894 – "Хъшове" – Иван Вазов (драма)

1894 – "Драски и шарки", т.І – Иван Вазов (разкази)

1894 – "До Чикаго и назад" – Алеко Константинов (пътепис)

1895 – "Философски и сатирически сонети" – Стоян Михайловски

1895 – "Бай Ганьо" – Алеко Константинов

1895 – "Драски и шарки", т.ІІ – Иван Вазов (разкази)

1896 – "Нова земя" – Иван Вазов (роман)

1896 – "Епически песни. Кн. 1." – Пенчо Славейков

1896 – "Един стар херой" – в. "Знаме" – Пенчо Славейков (статия)

1896 – "Песни и въздишки" – Кирил Христов (стихосбирка)

1897 – "Трепети" – Кирил Христов (стихосбирка)

1897 – "Книга за българския народ" – Стоян Михайловски

1897 – "Смях и сълзи" – Антон Страшимиров (разкази)

1897 – "Разкази и повести" – Тодор Влайков

1898 – "Блянове. Епически песни. Кн. 2." – Пенчо Славейков

1898 – "Българската интелигенция" – д–р Кръстьо Кръстев (сп. "Мисъл")

1898 – "Литературни и философски студии" – д–р Кръстьо Кръстев

1899 – "Вечерни сенки" – Кирил Христов (стихосбирка)

1899 – "Скитнишки песни" – Иван Вазов (стихосбирка)

1899 – "Цариградски сонети" – Константин Величков

1899 – "Зидари" – П. Ю. Тодоров (драма)

1899 – "Душата на художника" – сп. "Мисъл" – Пенчо Славейков (статия)

1899 – "Морис Метерлинк и декадентството в литературата" – сп. "Мисъл – Иван Ст. Андрейчин (статия)

1900 – "Под нашето небе" – Иван Вазов (стихосбирка)

1900 – "Вестникар ли?" – Иван Вазов (комедия)

1900 – "Змей" – Антон Страшимиров (повест)

1901 – "Стихотворения. I." – Пейо Яворов

1901 – "Видено и чуто" – Иван Вазов (разкази)

1901 – "На кръстопът" – Кирил Христов (стихосбирка)

1901 – "Кандидати за славата" – Иван Вазов (комедия)

1902 – "Вампир" – Антон Страшимиров (драма)

1902 – "Есенни дни" – Антон Страшимиров (роман)

1902 – "Епически песни" – Пенчо Славейков

1902 – "Народните любовни песни" – "Периодическо списание" – Пенчо Славейков (статия)

1902 – "Пъстър свят" – Иван Вазов (разкази)

1903 – "Казаларската царица" – Иван Вазов (роман)

1903 – "Службогонци" – Иван Вазов (комедия)

1903 – "Самодива" – П. Ю. Тодоров (драма)

1903 – "Страхил страшен хайдутин" – П. Ю. Тодоров (драма)

1903 – "Блянове на модерен поет" – сп. "Мисъл" – Пенчо Славейков (статия)

1903 – "Избрани стихотворения" – Кирил Христов, предг. Иван Вазов

1904–1909 – сп. "Българан"

1904 – "Източни легенди" – Стоян Михайловски

1904 – "Гоце Далчев" – Пейо Яворов

1904 – "Разкази. Т. 1." – Елин Пелин

1904 – "Самодивска китка" – Кирил Христов (стихосбирка)

1904 – "Българската народна песен" – сп. "Мисъл" – Пенчо Славейков (статия)

1905 – "Утро в Банки" – Иван Вазов (разкази)

1905 – "Новият ден" – Теодор Траянов (стихотворение; в сп. "Художник")

1905 – "Избрани очерки и разкази" – Г. П. Стаматов

1905 – "Песни" – Трифон Кунев (стихосбирка)

1906 – "Сън за щастие" – Пенчо Славейков (стихосбирка)

1906 – "Жив е той, жив е…" – сп. "Мисъл" – Пенчо Славейков (статия)

1906 – "Замръзнали цветя" – сп. "Художник" – Людмил Стоянов (цикъл стихотв.)

1907 – "Светослав Тертер" – Иван Вазов (роман)

1907 – "Иван Александър" – Иван Вазов (повест)

1907 – "Млади и стари" – д–р Кръстьо Кръстев (критич. студия)

1907 – "Безсъници. Стихове" – Пейо Яворов

1907 – "Епически песни. 1882–1907." – Пенчо Славейков

1907 – "Свекърва" – Антон Страшимиров (комедия)

1907 – "Декадентство и символизъм" – Ив. Ст. Андрейчин (статия)

1907 – "Южни цветове" – алманах на Димо Кьорчев и Трифон Кунев

1907 – "Хризантеми" – Трифон Кунев (стихосбирка)

1907 – "Две нови български пиеси" – Пейо Яворов (статия)

1908 – "Идилии" – Петко Ю. Тодоров

1909 – "Regina mortua" – Теодор Траянов (стихосбирка)

1909 – "Хайдушки копнения. Спомени от Македония. 1902–1903" – Пейо Яворов

1909 – "Борислав" – Иван Вазов (драма)

1909 – "Нечиста сила" – Елин Пелин (повест)

1910 – сб. "Мисъл", т.І–ІІ

1910 – "Към пропаст" – Иван Вазов (драма)

1910 – "Невяста Боряна" – П. Ю. Тодоров (драма)

1910 – "Първите" – П. Ю. Тодоров (драма)

1910 – "Змейова свадба" – П. Ю. Тодоров (драма)

1910 – "Посоки и цели при проучване на новата ни литература" – Боян Пенев (сп. "Мисъл")

1910 – "Подир сенките на облаците. Отбрани стихотворения" – Пейо Яворов

1910 – "На Острова на блажените. Антология" – Пенчо Славейков

1910 – "Драми" – Петко Ю. Тодоров

1911 – "Разкази. Т. 2" – Елин Пелин

1911 – "Гераците" – Елин Пелин

1911 – "Боян Магесникът" – Кирил Христов (драма – публикувана 1914)

1911 – "В полите на Витоша" – Пейо Яворов (драма)

1911–3 – "Кървава песен. Ч. 1–3." – Пенчо Славейков (поема)

1912 – "Химни и балади" – Теодор Траянов

1912 – "Градът" – Николай Лилиев (поема)

1912 – "Богомилски легенди" – Николай Райнов

1912 – "Бодлер или Тургенев?" – Иван Радославов (статия)

1912 – "Когато гръм удари – как ехото заглъхва" – Пейо Яворов (драма)

1912 – "Сънят на любовта" – Емануил Попдимитров (стихосбирка)

1913 – "Ивайло" – Иван Вазов (драма)

1913–1916 – "Песни за Македония" – Иван Вазов (стихосбирка)

1914 – "Тълпите" – Николай Лилиев (поема)

1914 – "Под гърма на победите" – Иван Вазов (стихосбирка)

1914 – "Модерната поезия" – Гео Милев

1914 – "Мъжемразка" – Ст. Л. Костов (комедия)

1914 – "Видения на кръстопът" – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1914 – "Песни" – Емануил Попдимитров (стихосб. – вкл. цикъл "Женски портрети")

1917 – "Христо Ботйов, П.П.Славейков, П.Тодоров, П.К.Яворов" – д–р Кръстьо Кръстев

1917 – "Алеко Константинов – шест статии" – д–р Кръстьо Кръстев

1917 – "Нови екове" – Иван Вазов (стихосбирка)

1917 – "Какво пее планината" – Иван Вазов (стихосбирка)

1917 – "Меч и слово.Героични песни за България" – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1917–8 – "Разкази. Т.1–2" – Йордан Йовков

1918 – "Птици в нощта" – Николай Лилиев (стихосбирка)

1918 – "Видения из древна България" – Николай Райнов

1918 – "Очите на Арабия" – Николай Райнов

1918 – "Любов в полето.Весели разкази" – Георги Райчев

1919–1922 – сп. "Везни"

1919–1923 – сп. "Червен смях"

1919 – "Български балади" – Теодор Траянов (стихосбирка)

1919 – "Мъничък свят.Бележник на един разлюбен" – Георги Райчев (повест)

1919 – "Люлека ми замириса" – Иван Вазов (стихосбирка)

1919 – "Не ще загине!" – Иван Вазов (стихосбирка)

1919 – "Против реализма" – Гео Милев (статия)

1919 – "Отмъщението на Рафаил Давидов" – Людмил Стоянов (разказ)

1919 – "Чайлд Харолд" – Людмил Стоянов (разказ)

1919 – "Рицарски замък" – Христо Ясенов (стихосбирка)

1920 – "Стихотворения" – Димчо Дебелянов

1920 – "Марионетки" – Чавдар Мутафов

1920 – "Жестокият пръстен. Стихове" – Гео Милев

1920 – "Жетварят" – Йордан Йовков (повест)

1920 – "Царица Неранза" – Георги Райчев (повест,зъвършена още през 1910)

1920 – "Към близкия" – Константин Константинов (разкази)

1921 – "Престолът" – Иван Вазов (драма)

1921 – "Експресионистично календарче" – Гео Милев

1921 – "На Острова на блаженните" – в сп. "Златорог" – Пенчо Славейков (очерк)

1921–1927 – в. "Развигор"

1922–1931 – сп. "Хиперион"

1922 – "Да бъде ден!" – Христо Смирненски

1922 – "Иконите спят. Стихове" – Гео Милев

1922 – "Панахида на поета П. К. Яворов. Стихове" – Гео Милев

1922 – "Ад. Поема" – Гео Милев

1922 – "Арена" – Ламар (стихосбирка)

1922 – "Синята хризантема" – Светослав Минков (разкази)

1922 – "Смърт" – Владимир Полянов (разкази)

1922 – "Лунни петна" – Николай Лилиев (стихосбирка)

1923 – "Между сектантство и демагогия" – Владимир Василев (сп. "Златорог")

1923 – "Тайната на примитива" – Сирак Скитник (статия)

1923 – "Зимни вечери" – Христо Смирненски

1923 – "Разкази" – Георги Райчев

1923 – "Комедия на куклите" – Владимир Полянов (разкази)

1923 – "Милосърдието на Марса" – Людмил Стоянов (разказ)

1923 – "Нула. Хулигански елегии" – Николай Марангозов (стихосбирка)

1923 – "Естетиката на Бергсон" – Емануил Попдимитров (студия)

1924–1925 – сп. "Пламък"

1924 – "Поезията на младите" – Гео Милев (сп. "Пламък")

1924 – "Септември. Поема" – Гео Милев

1924 – "Жертвени клади" – Асен Разцветников (стихосбирка)

1924 – "Мъртва поезия" – Атанас Далчев, Димитър Пантелеев (статия)

1924 – "Часовник. Гротески" – Светослав Минков

1925 – "Ръж" – Ангел Каралийчев (разкази)

1925 – "Любов" – Константин Константинов (разкази)

1925 – "Пролетен вятър" – Никола Фурнаджиев (стихосбирка)

1925 – "Сиромах Лазар" – Николай Райнов

1925 – "Българският символизъм (Основи–същност–изгледи)" – Иван Радославов (студия)

1925 – "Литературни писма" – Людмил Стоянов (във в. "Развигор")

1925 – "Прамайка" – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1926–1927 –в. "Изток"

1926–1927 –в. "Ведрина" – ред. Антон Страшимиров

1926 – "Хоро" – Антон Страшимиров (роман)

1926 – "Прозорец" – Атанас Далчев (стихосбирка)

1926 – "Романтични песни" – Теодор Траянов (стихосбирка)

1926 – "Покерът на темпераментите" – Чавдар Мутафов (разкази)

1926 – "Дилетант" – Чавдар Мутафов (роман)

1926 – "Последна радост" – Йордан Йовков (през 1933 излиза под заглавие "Песента на колелетата"); разкази

1926 – "Златната мина" – Ст. Л. Костов (комедия)

1926 – "Легенда за света София" – Стоян Загорчинов (повест)

1926 – "Уличници" – Георги Караславов (разкази)

1926 – "Светая светих" – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1927 – сп. "Стрелец"

1927 – "Двойник" – Асен Разцветников (поема)

1927 – "Огнената птица. Четири разказа." – Светослав Минков

1927 – "Рицари" – Владимир Полянов (разкази)

1927 – "Майстори" – Рачо Стоянов (драма)

1927 – "Железни икони" – Ламар (стихосбирка)

1927 – "Вечната и святата" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1927 – "Имане" – Ангел Каралийчев (разкази)

1927 – "Старопланински легенди" – Йордан Йовков (разкази)

1927 – "Кавалът плаче" – Георги Караславов (разкази)

1927 – "Бич Божий" – Людмил Стоянов (разкази – тук "Милосърдието…", "Отмъщението…", "Чайлд Харолд")

1927 – "Поезия и действителност" – Атанас Далчев (статия)

1927 – "Нашата критика" – Атанас Далчев (статия)

1927–28 – "На един литературен критик" – Атанас Далчев (статия)

1928 – "Дъга" – Никола Фурнаджиев (стихосбирка)

1928 – "Стихотворения" – Атанас Далчев

1928 – "Земен път" – Дора Габе (стихосбирка)

1928 – "Големанов" – Ст. Л. Костов (комедия)

1928 – "Земя" – Елин Пелин (повест)

1928 – "Игра на сенките" – Светослав Минков (разкази)

1928 – "Вечери в Антимовския хан" – Йордан Йовков (разкази)

1928 – Разкази в три тома; том І (1928); том ІІ (1929); том ІІІ (1932) – Йордан Йовков

1928 – "Песен на гората" – Георги Райчев (разкази)

1928–1930 – "Усилни години" – Димитър Талев (роман)

1928 – "От пет години насам" – Владимир Василев (сп. "Златорог"); "От 1920 до днес" (1932); "Поети на смирението" (1936).

1928 – "Делото на българския символизъм" – Иван Радославов (статия)

1929 – "Еленово царство.Легенда в стихове, пролог и четири картини" – Георги Райчев (драма)

1929 – "Вистрел" – Славчо Красински (стихосбирка)

1929 – сп. "Новис" – ред. Ламар

1930 – "Роби. Роман. Ч. 1–2" – Антон Сташимиров

1930 – "Албена" – Йордан Йовков (драма)

1930 – "Милионерът" – Йордан Йовков (драма)

1930 – "Краят на Лъкавишката съветска република" – Людмил Стоянов (разказ)

1930 – "По земята" – Константин Константинов (пътеписи)

1931 – "Лунатичка" – Дора Габе (стихосбирка)

1931 – "Ден последен, ден господен" – Стоян Загорчинов (роман)

1931 – "Къщата при последния фенер" – Светослав Минков (разкази)

1931 – "Стихотворения" – Николай Лилиев

1932 – "Боряна" – Йордан Йовков (драма)

1932 – "Автомати. Невероятни разкази" – Светослав Минков

1932 – "Звезда на моряка" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1932 – "Към партията" – Христо Радевски (стихосбирка)

1932 – "Пролетен гост" – Славчо Красински (стихосбирка)

1933 – "Кръв" – Константин Константинов (роман)

1933 – "Сърцето в картонената кутия. Роман–гротеска в седем невероятни приключения" – Светослав Минков и Константин Константинов

1933 – "Вражалец" – Ст. Л. Костов (комедия)

1933 – "Размишления върху българската лирика след войната" – Атанас Далчев (статия)

1933 – "Проблеми на днешната българска литература" – Георги Цанев (статия)

1933 – "Лунатичка" – Дора Габе (поема)

1933 – "Сребърната сватба на полковник Матов" – Людмил Стоянов (повест)

1934 – "Пантеон" – Теодор Траянов (стихосбирка)

1934 – "Планински вечери" – Асен Разцветников (стихосбирка)

1934 – "Чифликът край границата" – Йордан Йовков (роман)

1934 – "Дамата с рентгеновите очи" – Светослав Минков (разкази)

1934 – "Ляво поколение. От гимназията до окопите. 1907–1917. Кризис и развитие на съвременната интелигенция под въздействието на средата, литературата и събитията" – Иван Мешеков

1935 – "Женско сърце" – Йордан Йовков (разкази)

1935 – "Холера.Войнишки дневник" – Людмил Стоянов (повест)

1935–1936 – т. нар. "Кормиловски спор"

1936 – "История на новата българска литература" – Боян Пенев (посмъртно)

1936 – "Разкази в таралежова кожа" – Светослав Минков

1936 – "Мадрид гори" – Светослав Минков (разкази)

1936 – "Романтика и реализъм" – Георги Цанев (сп. "Златорог")

1936 – "Под манастирската лоза" – Елин Пелин (разкази)

1936 – "Ако можеха да говорят" – Йордан Йовков (разкази)

1936 – "Сърце човешко" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1936 – "Мехмед Синап.Историята на един бунт" – Людмил Стоянов (впоследствие допълвано през ‘52 и ’68)

1936 – "Пулс" – Христо Радевски (стихосбирка)

1936 – "Трета класа" – Константин Константинов (разкази)

1937 – "Испания на кръст" – Веселин Ханчев (стихосбирка)

1938–43 – сп. "Изкуство и критика" – ред. Георги Цанев

1938 – "Поручик Бенц" – Димитър Димов (роман)

1938 – "Другата Америка" – Светослав Минков (разкази)

1938 – "Улица без паваж" – Павел Вежинов(разкази)

1938 – "Примамливи блясъци" – Емилиян Станев(разкази)

1938 – "Татул" – Георги Караславов (роман)

1938 – сб. "Праг" – Ал. Геров, Ал. Вутимски и пр. (стихотв.)

1938 – "Зелени облаци" – Славчо Красински (стихосбирка)

1938 – "Ден по ден" – Константин Константинов (разкази)

1939 – "Мечтател" – Емилиян Станев (разкази)

1939 – "Счупени стъкла" – Николай Райнов (разкази)

1939 – "На преден пост" – Людмил Стоянов (разкази)

1940 – "На завой" – Димитър Талев (роман)

1940 – "Моторни песни" – Никола Вапцаров (стихосбирка)

1940 – "Сами" – Емилиян Станев (разкази)

1940 – "Седем часът заранта" – Константин Константинов (разкази)

1940 – "Нощи в Балкана" – Валери Петров (поема)

1940 – "Детинство" – Валери Петров (поема)

1941 – "Технически разкази" – Чавдар Мутафов

1941 – "Стихотворения" – Богомил Райнов

1941 – "Край синьото море" – Валери Петров (поема)

1942 – "Дни и вечери" – Павел Вежинов (разкази)

1942 – "Ние – хората" – Алексадър Геров (стихосбирка)

1942 – "Любовен календар" – Богомил Райнов (поема)

1942 – "Снаха" – Георги Караславов (роман)

1943 – "Ангелът на Шартър" – Атанас Далчев (стихосбирка)

1943 – "Мост" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1943 – "Juvenes dum sumus" – Валери Петров (поема)

1943 – "Палечко" – Валери Петров (поема)

1943 – "На път" – Валери Петров (поема)

1945 – "Осъдени души" – Димитър Димов (роман)

1945 – "Въздух не достигаше" – Христо Радевски (стихосбирка)

1945 – "Делници и празници" – Емилиян Станев (разкази)

1946 – "Танго" – Георги Караславов (повест)

1946 – "Дива птица" – Емилиян Станев (повест)

1946 – "Жан Пол Сатър" – Атанас Далчев (статия)

1947 – "Синият залез" – Павел Вежинов (роман)

1947 – "Два милиарда" – Ал. Геров (стихосбирка)

1948 – "Крадецът на праскови" – Емилиян Станев (повест)

1948 – "Стихотворения" – Иван Пейчев

1949 – "Стихотворения" – Валери Петров

1949 – "Стихотворения" – Ал. Геров

1949 – "Стихотворения" – Радой Ралин

1951 – "Тютюн" – Димитър Димов (втора ред. – 1954); роман

1952 – "Железният светилник" – Димитър Талев (роман)

1953 – "Илинден" – Димитър Талев (роман)

1953 – "Пролетно разсъмване" – Иван Радоев

1954 – "Преспанските камбани" – Димитър Талев (роман)

1954 – "Стихове в паласките" – Веселин Ханчев (стихосбирка)

1954 – "Моите песни" – Георги Джагаров (стихосбирка)

1956 – "Стихотворения" – Алексадър Геров

1956 – "Лирика" – Георги Джагаров

1957 – "Звездите са мои" – Любомир Левчев (стихосбирка)

1957 – "Тревожни антени" – Владимир Башев (стихосбирка)

1957 – "Следи по пътя" – Петър Караангов (стихосбирка)

1958 – "Стихотворения" – Иван Радоев

1958 – "Буйният вятър" – Добри Жотев

1958 – "Най–хубавото" – Алексадър Геров (стихосбирка)

1958–1964 – "Иван Кондарев", ч. І–ІІ – Емилиян Станев (роман)

1958 – "Козелът" – Емилиян Станев (разкази)

1958 – "Всяка есенна вечер" – Йван Пейчев (драма)

1958 – "Седемте дни на нашия живот" – Андрей Гуляшки (роман)

1959 – "Кълнове" – Андрей Германов (стихосбирка)

1959–1966 – "Път през годините" – Константин Константинов

1960 – "Лирика" – Веселин Ханчев

1960 – "Часове" – Стефан Цанев (стихосбирка)

1960 – "Сатири" – Константин Павлов (стихосбирка)

1960 – "Завинаги" – Любомир Левчев (стихосбирка)

1960 – "Стихотворения" – Александър Вутимски (писани 40–те)

1960 – "Жени с минало. Сатира в четири действия" – Димитър Димов

1961 – "В меката есен" – Валери Петров (поема)

1961 – "Мъртво вълнение" – Ивайло Петров (роман)

1961 – "Баладично пътуване" – Христо Фотев (стихосбирка)

1962 – "Обърнато небе" – Йордан Радичков

1962 – "Далечно плаване" – Иван Пейчев (стихосбирка)

1963 – "Композиции" – Стефан Цанев

1963 – "От бряг до бряг" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1963 – "Нови стихове" – Дора Габе (стихосбирка)

1963 – "Осъмски разкази" – Георги Мишев

1963 – "Небето на Велека" – Дико Фучеджиев (повест)

1963 – "Неспокойно съзнание" – Ал. Геров (новела, по–късно в "Фантаст. новели")

1963 – "Момчето с цигулката" – Павел Вежинов (разкази)

1964 – "Родов герб" – Андрей Германов (стихосбирка)

1964 – "Участие" – Петър Караангов (стихосбирка)

1964 – "Двама в новия град" – Камен Калчев (роман)

1964 – "Време разделно" – Антон Дончев (роман)

1965 – "Стихове" – Константин Павлов (стихосбирка)

1965 – "Хроники" – Стефан Цанев (стихосбирка)

1965 – "Присъствие" – Николай Кънчев (стихосбирка)

1965 – "Свирепо настроение" – Йордан Радичков (разкази)

1965 – "Когато розите танцуват" – Валери Петров (драма)

1965 – "Лирика" – Христо Фотев

1965 – "Приятели" – Ал. Геров (стихосбирка)

1965 – "Присъствие" – Николай Кънчев (стихосбирка)

1965 – "Цената на златото" – Генчо Стоев (повест)

1966 – "Гласовете ви чувам" – Димитър Талев (роман)

1966 – "Звездите над нас" – Павел Вежинов (роман)

1966 – "Обратно време" – Блага Димитрова (стихосбирка)

1966 – "Пътуване към себе си" – Блага Димитрова (роман)

1966 – "Фантастични новели" – Алексадър Геров

1966 – "Златни пантовки" – Александър Геров (стихосбирка)

1966 – "Дъх на бадеми" – Павел Вежинов (разкази)

1966 – "Неосветените дворове" – Йордан Радичков (пътепис)

1966 – "Адамити" – Георги Мишев (разкази)

1966 – "Дъх на бадеми" – Павел Вежинов (разкази)

1967 – "Диви разкази" – Николай Хайтов

1967 – "Случаят Джем" – Вера Мутафчиева (роман)

1967 – "Суматоха" – Йордан Радичков(драма)

1967 – "Козята брада" – Йордан Радичков (новели)

1967 – "Почакай, слънце" – Дора Габе (стихосбирка)

1967 – "Да ме запомниш" – Андрей Германов (стихосбирка)

1967 – "Свободен стих" – Александър Геров (стихосбирка)

1967 – "Сантиментални посещения" – Христо Фотев (стихосбирка)

1967 – "Корените" – Васил Попов (разкази)

1967 – "Матриархат" – Георги Мишев (новела)

1967 – "Отклонение" – Блага Димитрова (роман)

1968 – "Колкото синапено зърно" – Николай Кънчев (стихосбирка)

1968 – "Легенда за Сибин, преславският княз" – Емилиян Станев (роман)

1968 – "Преди да се родя. И след това" – Ивайло Петров 0(повести)

1968 – "Седмица" – Иван Цанев (стихосбирка)

1969 – "Градски ветрове" – Богомил Райнов

1969 – "Барутен буквар" – Йордан Радичков (разкази)

1970 – "Антихрист" – Емилиян Станев (роман)

1970 – "Лавина" – Блага Димитрова (роман)

1971 – "Къшей Хляб за пътника" – Иван Давидков (роман)

1972 – "Контрапункти" – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1972 – "Каменоломна" – Иван Давидков (стихосбирка)

1973 – "До другата трева" – Биньо Иванов (стихосбирка)

1973 – "Дневник за изгаряне" – Любомир Левчев (стихосбирка)

1973 – "Прашинки" – Александър Геров (стихосбирка)

1973 – "Вечерен разговор с дъжда" – Иван Давидков (роман)

1974 – "Четиристишия" – Андрей Германов (стихосбирка)

1974 – "Реката" – Дико Фучеджиев (роман)

1975 – "Всички и никой" – Йордан Радичков

1975 – "Нощем с белите коне" – Павел Вежинов (роман)

1975 – "Свобода" – Любомир Левчев (стихосбирка)

1975 – "Бял кон до прозореца" – Иван Давидков (роман)

1976 – "Бариерата" – Павел Вежинов (повест)

1976 – "Тежък характер" – Миряна Башева (стихосбирка)

1976 – "Изход" – Любомир Левчев (стихосбирка)

1976 – "Нови четиристишия" – Андрей Германов (стихосбирка)

1976 – "Този странен занаят" – Богомил Райнов

1976 – "Разчетен надпис" – Георги Белчев (стхосб.)

1977 – "Вечерен тромпет" – Борис Христов (стихосбирка)

1977 – "По пладне, някъде в началото" – Георги Борисов (стихосбирка)

1977 – "Черните лебеди" – Богомил Райнов (повест)

1978 – "Зелената трева на пустинята" – Дико Фучеджиев (роман)

1978 – "Хитър Петър" – Георги Марковски (роман)

1979 – "Лазарица" – Йордан Радичков (драма)

1979 – "Опит за летене" – Йордан Радичков (драма)

1979 – "Умерена облачност" – Георги Белчев (стихосбирка)

1980 – "Други четиристишия" – Андрей Германов (стихосбирка)

1980 – "Прости сетива" – Иван Методиев (стихосбирка)

1980 – "Пейзажи на душата" – Иван Методиев (стихосбирка)

1981 – "Лице" – Блага Димитрова (роман; нецензурирано изд. – 1990)

1981 – "Кълна се в лукавия" – Георги Марковски (новели)

1982 – "Честен кръст" – Борис Христов (стихосбирка)

1982 – "Уморени от чудото" – Георги Рупчев (стихосбирка)

1982 – "Везни" – Павел Вежинов (роман)

1982–6 – "Хайка за вълци" – Ивайло Петров (роман)

1983 – "Стари неща" – Константин Павлов (стихосбирка)

1983 – "Нощни плажове" – Златомир Златанов (стихосбирка)

1984 – "Жаждата, която ни изгаря" – Дико Фучеджиев (роман)

1984 – "Тайната" – Богомил Райнов (есеистика)

1985 – "Разказвачът и смъртта" – Георги Марковски (роман)

1985 – "Природи" – Биньо Иванов (стихосбирка)

1985 – "Глас" – Блага Димитрова (стихосбирка)

1986 – "Врати" – Георги Борисов (стихосбирка)

1987 – "Космогонии" – Иван Методиев (стихосбирка)

1987 – "Лабиринт" – Блага Димитрова (стихосбирка)

...

 

 

изготвили началния вариант: Васил Видински и Еньо Стоянов