[документация]

Н. С. Гумилев
Наследие символизма и акмеизм

I. Акмеизм (романското)

“...большое равновесие сил и более точные знания о отношениях между субъектом и объектом”; (А = А): (О. Мандельштам - “Утро акмеизма”)

1. Няма отказ от наследството на символизма: “он был достойным отцом”.

2. Ирония.

3. Принцип на школата - движение по най-голямото съпротивление.

Архитектура и съпротивление на материала.

Важната дума е съпротивление - белег за присъствие на вещество, материя, триене, енергия и напрежение.

4. Всяко явление е ценно - всички са равни пред небитието.

5. Индивидуализмът създава общественост.

6. а. - етимологично: незнайното (непознаваемото) е не-знайно. б. етико-естет: Опитите да се познае са “нецеломудренные”. Сладкото усещане за собственото незнание.

Имената: Шекспир, Рабле, Вилон, Теофил Готие.

II. Символизм

а) Германски

Чисто литературные задачи.

2. Мистика.

4. Йерархия - няма самоценност на всяко явление. Сливане на всички образи и вещи - изменчивост на облика им.

б) Руски

6. Незнайното е главното: мистика, теософия, окултизъм.

С. М. Городецкий
Некоторые течения в современной русской поэзии

А. Принципът на приближението (Символизмът като Математика) и “текучество”.

Приближението се използва като понятие за неразличимост на вещите; те не са самостойни - в смисъл: сами по себе си. Тази не сама по себе си същност намира отражение във формалният похват “текучество” - течение. Взаимодействието обаче не е между същини, а е привидност маскирана зад словото.

Опит да се възползва, да използва “текучесть слова” и пренебрегва законите на изкуството.

1. Знак срещу слово

“Сознательный смысл” (Логос) срещу “содержание”

2. Физиология, средновековие: Чувството за граници и прегради

Оракулски и жречески задачи.

а) Думите не се съединяват в една плоскост: пренебрегват се законите на Тежестта, а присъстват само тези на Съответствието.

Но не тъждеството.

Присъствието на повече от една “плоскост” е буквално представяне на идеята за отвлечения характер на символизма - съотнасяне между “плоскости”. Точно обратното предлага акмеизма - триизмерност (т.е. присъстват три плоскости - три посоки), но в рамките на едната “плоскост” тук. Тежестта пряко съответствието може да се идентифицира с липсата на центрираност и стабилност у съответното и присъствие на Гравитация при акмеизма, както и тегло, теглене от самата вещ (а не нейно отпращане - отвлеченост). Тегля срещу влека.

б) Символизма не изразява Руското.

в) Той не може да създава цялостта, а само части. (333)

Това, което вече споменахме за липсата на класификационен принцип, липсата на общ знаменател, на телесно присъствие, което да определи цялостта.

Б. Изкуството е спокойствие

Изкуството е “только квадрат, только круг... состояние равновесия... прочность”, а не приближение. (327)

А = А

Забележка: Логиката е царството на неочаканото; Да се мисли логически означава непрекъснато а се удивляваме.

Идеята за отликата е най-важната представа (не идея). Individualism в смисъл на неделимост и несмешение - това е равновесно състояние на самостоятелни единици, със своя тежест.

В. Поетика на акмеизма

а) Очертаване на индивидуалност. Борба за този свят: звучащ, красив, имащ форма, мирис, тежест, време... на тази планета. (330)

1. Трите измерения на пространството са дворец.

2. Архитектура и съпротивление на материала.

3. Физиологически-гениално среновековие

а) Логическо развитие на организма - съборната църква

б) Физиология срещу символа

в) Чувството за граници и прегради

б) Уродството може да е прекрасно. Уродството на малките уюти.

в) Светът е съвкупност. Поетът - безстрастен архитект.

г) Образи: Цех на поетите; Зверове - екзотика; Ясното зорко око;